ค้นหางานศิลปกรรม

ฐานข้อมูลศิลปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
 
 
 
 
 
 

พระพุทธรูปนาคปรก

คำสำคัญ : พระพุทธรูป, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, พระพุทธรูปนาคปรก, พระพุทธรูปทรงเครื่อง

ชื่อเรียกอื่นพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ชื่อหลักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ประเภทงานศิลปะประติมากรรม
ตำบลพระบรมมหาราชวัง
อำเภอเขตพระนคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ภาคภาคกลาง
ประเทศไทย
พิกัดภูมิศาสตร์
ค่าองศาทศนิยม
Lat : 13.7576
Long : 100.492222
พิกัดภูมิศาสตร์
พิกัดกริด
Zone : 47 P
Hemisphere : N
E : 661329.97
N : 1521418.09
ตำแหน่งงานศิลปะจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ประวัติการสร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประวัติการสร้าง

กระบวนการสร้าง/ผลิต

หินทรายแกะสลัก

ประวัติการอนุรักษ์

ค้นพบที่วัดหน้าพระเมรุ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขนาดสูง 184 เซนติเมตร
ลักษณะทางศิลปกรรม

พระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบอยู่เหนือขนดนาค พระหัตถ์ทำปางสมาธิ พระพักตร์สี่เหลี่ยม สีพระพักตร์เข้มขรึม พระเนตรเบิกโพรง สวมมงกุฎอันประกอบด้วยกระบังหน้าและรัดเกล้ากรวย สวมกุณฑลทรงตุ้มแหลม

พระวรกายช่วงบนเปล่าเปลือยสังเกตได้จากการปรากฏช่องทะลุระหว่างพระปรัศว์ (สีข้าง) กับพระกรทั้งสองข้าง ขณะเดียวกันก็ปรากฏลายเส้นสลักลึกเป็นรอยจีวรแบบห่มเฉียงและสังฆาฏิสี่เหลี่ยมใหญ่ เข้าใจว่าอาจสลักเพิ่มเติมภายหลัง พระวรกายช่วงล่างครองสบง

นาคปรกเบื้องหลังพระเศียรอยู่ในโครงคล้ายใบโพธิ์ มี 7 เศียรโดยเศียรกลางมีขนาดใหญ่ที่สุดในขณะที่เศียรด้านข้างข้างละ 3 เศียรมีขนาดเล็กกว่า ทั้งหมดหันหน้าเข้าหาเศียรกลาง ขนาดนาคที่รองรับพระพุทธองค์มี 3 ขนด โดยขนดบนมีความกว้างและหนาที่สุด จากนั้นจึงลดหลั่นขนาดลงมาทำให้เส้นรอบนอกเป็นทรงสอบ
ข้อมูลที่สำคัญทางวิชาการ

พระพุทธรูปทรงเครื่องมีนาคปรกองค์นี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มาก ถือเป็นตัวอย่างของพระพุทธรูปในศิลปลพบุรีหรือศิลปะเขมรในประเทศไทยแบบนครวัดที่งดงามและสมบูรณ์

ข้อสังเกตอื่นๆ

พระพักตร์และกระบังหน้าปิดทองคำเปลว เข้าใจว่าเป็นศรัทธาของคนรุ่นหลังเมื่อย้ายมาไว้ที่วัดหน้าพระเมรุแล้ว ไม่ใช่สมัยแรกสร้างแต่อย่างใด

ยุคประวัติศาสตร์
สมัย/รูปแบบศิลปะลพบุรี
อายุพุทธศตวรรษที่ 17
ศาสนาพุทธ
ศาสนา/ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง

ตามปกติพระพุทธรูปปางนาคปรกจะหมายถึงเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่ 6 หลังตรัสรู้ ขณะนั้นพระพุทธองค์ประทับนั่งใต้ต้นจิกริมฝั่งสระน้ำ ครานั้นพายุฝนกำลังจะเกิด พญานาคมุจลินท์ที่อาศัยในสระน้ำจึงมาขนดกายล้อมพระพุทธองค์เพื่อปกป้องให้รอดพ้นจากพายุฝน อย่างไรก็ตามในสายวัฒนธรรมเขมรความนิยมพระพุทธรูปปางนาคปรกอาจจะเกี่ยวข้องกับการนับถือบูชานาคด้วยก็ได้ โดยนอกจากจะมีฤทธิ์แล้วชาวเขมรยังเชื่อว่านาคเป็นบรรพบุรุษของตนด้วย

สำหรับการสวมเครื่องทรงอันได้แก่กระบังหน้า รัดเกล้า และกุณฑล คงเกิดขึ้นจากประเพณีถวายเครื่องทรงจริงที่ทำด้วยของมีค่าแด่พระพุทธรูป ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อเทวรูปในศาสนาพราหมณ์ด้วย ดังนั้นเครื่องทรงของพระพุทธรูปกับเทวรูปในวัฒนธรรมเขมรจึงเหมือนกัน

รูปแบบลิขสิทธิ์Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
วันที่จัดทำข้อมูล2016-09-30
ผู้จัดทำข้อมูลรุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
บรรณานุกรม

สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า. ประติมากรรมขอม. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2515.

สุภัทรดิศ ดิศกุล. ศิลปะขอม. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2533.

สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า. ศิลปะสมัยลพบุรี. กรุงเทพฯ : มหาวิทาลัยศิลปากร, 2547.